i.kteo.jpg
 
arrow

E-mail
08.05.17

Ο αυτισμς εναι μια νευροαναπτυξιακ διαταραχ, η οποα διαγιγνσκεται στην πριμη παιδικ ηλικα και επιμνει σε λη τη διρκεια της ζως του ατμου, αν και σημαντικς αλλαγς μπορε να συμβον. Τα κρια χαρακτηριστικ του αυτισμο εναι οι δυσκολες στην κοινωνικ επικοινωνα, δηλαδ στην αμοιβαα κοινωνικ αλληλεπδραση και την επικοινωνα, το περιορισμνο ερος ενδιαφερντων, φαντασας και ευελιξας και η διαταραγμνη πρσληψη και επεξεργασα αισθητηριακν ερεθισμτων. Η κλινικ εικνα του αυτισμο παρουσιζει ποικιλα και δεν εναι ομοιογενς σε λα τα τομα. Υπρχουν πιες μορφς με κανονικ νοημοσνη και πια συμπτματα μχρι βαρις μορφς που συνοδεονται απ νοητικ υστρηση και πιο σοβαρ συμπτματα. Τα τελευταα χρνια η επιστημονικ κοιντητα χρησιμοποιε τον ρο Διαταραχ του Αυτιστικο Φσματος (ΔΑΦ) για να περιγρψει επαρκστερα τις διακυμνσεις των εκδηλσεων στα δια ελλεμματα.Τα τομα που βρσκονται στο φσμα του Αυτισμο μπορε να χαρακτηριστον ως χαμηλς, μσης υψηλς λειτουργικτητας, ανλογα με το προφλ των δυνατοττων και των δυσκολιν τους. 

( 08.05.17 )
...
 
E-mail
05.05.17

Εξιχνιστηκε τη Τετρτη 3 Μαου 2017 μετ απ συστηματικ και εμπεριστατωμνη ρευνα των αστυνομικν της Υποδιεθυνσης Ασφαλεας Χου, υπθεση κλοπς σε οικα στη Χο. Για τη συγκεκριμνη υπθεση σχηματσθηκε δικογραφα, σε βρος δο (2) ανηλκων αλλοδαπν, ηλικας 17 και 16 ετν, για το αδκημα της κλοπς.
Πιο συγκεκριμνα, πως προκυψε απ τα στοιχεα της ρευνας, οι δο αλλοδαπο, προ τετραημρου, δρντας βραδινς ρες, μπκαν παραβιζοντας παρθυρο, σε οικα 52χρονης ημεδαπς στη Χο και αφαρεσαν δο (2) χρυσς λρες Αγγλας, χρυσ και ασημνια κοσμματα, μα (1) φωτογραφικ μηχαν, μα (1) ηλεκτρονικ ταμπλτα (
tablet) και το χρηματικ ποσ των 250 ευρ. Στην κατοχ των δραστν, βρθηκε και κατασχθηκε το σνολο των κλοπιμαων.

( 05.05.17 )
 
, E-mail
28.04.17

 

 

 

 

 

 

H προστασα των δασν εναι υπθεση λων μας

Η χρα μας στο σνολ της καλπτεται απ δση και δασικς εκτσεις με ποικιλα ευασθητων οικοσυστημτων. Το δσος εναι φυσικ αγαθ ανυπολγιστης αξας για τον νθρωπο. Η προστασα και η διατρησ του εναι καθκον, υποχρωση και προτεραιτητα κθε κοινωνικο συνλου και κθε πολτη ξεχωριστ. Αποτελε ναν ανανεσιμο φυσικ προ με ανεξντλητες δυναττητες για την περιβαλλοντικ, οικονομικ, κοινωνικ και πολιτιστικ ανπτυξη ενς τπου.

Οι δασικς πυρκαγις που εκδηλνονται κθε χρνο στη χρα μας οφελονται κατ μεγλο ποσοστ στην ανθρπινη αμλεια , εν οι κλιματολογικς συνθκες που επικρατον τους καλοκαιρινος μνες σε συνδυασμ με το ντονο γεωφυσικ ανγλυφο, ευνοον την ταχεα εξπλωσ τους.

Με δεδομνο τι οι πυρκαγις ως φυσικ φαινμενο θα εξακολουθσουν να υπρχουν και στο μλλον, αυτ που μπορομε και πρπει να κνουμε ο κθε νας ξεχωριστ, εναι να τις περιορσουμε, λαμβνοντας λα τα ενδεικνυμενα μτρα πρληψης.

Για να μην προκαλσουμε πυρκαγι απ αμλεια

• Δεν πετμε ποτ αναμμνα τσιγρα και σπρτα, ταν βρισκμαστε στο δσος. Το τσιγρο αποτελε την πρτη αιτα πρκλησης πυρκαγις απ αμλεια.

• Δεν καμε ξερ χρτα, κλαδι, καλμια και σκουπδια στην παιθρο.

• Αποφεγουμε τις υπαθριες εργασες που ενδχεται να προκαλσουν πυρκαγι (οξυγονοκολλσεις, χρση τροχο λλου εργαλεου που προκαλε σπινθρες).

• Δεν ανβουμε υπαθριες ψησταρις κατ τους θερινος μνες εντς των δασν σε χρους που υπρχουν ξερ χρτα.

Αν εστε κυνηγς εκδρομας

• Μην κνετε χρση φωτις και υπαθριων ψησταριν. Εναι προτιμτερο να πρετε μαζ σας τοιμα τρφιμα.

• Μην αφνετε σκουπδια στο δσος. Υπρχει κνδυνος ανφλεξης.

• Τηρεστε τις απαγορευτικς πινακδες πρσβασης σε περιδους υψηλο κινδνου.

• Να εστε ιδιατερα προσεκτικο και που βλπετε τι αναδεται καπνς να ενημερνετε μεσα.

• Οι εκδρομες να επιλγουν τους οργανωμνους εκδρομικος χρους

ταν οδηγετε στο δσος και ο κνδυνος ναρξης πυρκαγις εναι υψηλς.

• Ποτ μην πεττε αναμμνο το τσιγρο απ το παρθυρο του αυτοκιντου.

• Ποτ μην σταθμεετε το χημ σας σε σημεα που υπρχουν ξηρ χρτα. Ο καταλτης των αυτοκιντων διατηρεται υπερθερμασμνος για αρκετ χρονικ διστημα, με αποτλεσμα να δημιουργεται σοβαρς κνδυνος ναρξης πυρκαγις.

• χετε υπψη σας τι οι σπινθρες που προκαλονται απ την εξτμιση λων των τπων των οχημτων μπορον να προξενσουν πυρκαγι.

( 28.04.17 )
...
 
E-mail
27.04.17

Μχρι την Παρασκευ ζτησαν προθεσμα οι δο Χιτες ηλικας 49 και 47 ετν που σμφωνα με το Λιμεναρχεο συνελλφθησαν μεταφροντας παρνομα μετανστες απ τη Βολισσ προς τα Ψαρ το βρδυ της Δευτρας. Το βρδυ της Δευτρας ο Λιμενικς Σταθμς των Ψαρν ειδοποησε το Κεντρικ Λιμεναρχεο Χου τι εντπισε στο νησ 8 μετανστες την ρα που επιχειροσαν να εισλθουν στο πλοο «Blue Star 1» που εκτελοσε το δρομολγιο Μυτιλνη- Χος- Οινοσσες- Ψαρ- Πειραις. Κατ τη διρκεια της προανκρισης οι μετανστες υπδειξαν δο Χιτες ως τα τομα που τους μετφεραν με ταχπλοο σκφος απ το Μναγρο της Βολισσο στα Ψαρ, πληρνοντας μλιστα 200 ευρ το τομο. Το Λιμεναρχεο κατσχε το ταχπλοο σκφος καθς και δο αυτοκνητα. Η κρτησ τους θα παρατενεται μχρι και την Παρασκευ. 

( 27.04.17 )
 
E-mail
27.04.17

Συναντθηκε ο βουλευτς του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρας Μιχαηλδης με το Γενικ Γραμματα του Υπουργεου Παιδεας κ. Παντ. Συζτησαν για  τη χρηματοδτηση του οικοτροφεου Οινουσσν, το ατημα του Πανεπιστημου Αιγαου για δρυση Πολυτεχνικς Σχολς, ζτημα που σχετζεται και με τα επαγγελματικ δικαιματα των αποφοτων του Τμματος Μηχανικν Οικονομας και Διοκησης της Χου, την γκαιρη πλρωση των κενν αναπληρωτν καθηγητν στα σχολεα της Χου ενψει της επμενης σχολικς χρονις, την υποστελχωση της Βιβλιοθκης «Κορας» και το ζτημα της κατανομς μαθητν στα σχολεα του νησιο.

( 27.04.17 )
 
E-mail
25.04.17

Αναρτθηκαν σμερα, Τρτη 25 Απριλου 2017, στην ιστοσελδα του Οργανισμο www.oaed.gr , οι οριστικο πνακες  στο πλασιο του Προγρμματος Κοινωνικο Τουρισμο του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο και συγκεκριμνα τα οριστικ Μητρα «Δικαιοχων - Ωφελουμνων» και «Παρχων», οι οριστικο Πνακες Αποκλειομνων, καθς και το αρχεο των αποδεκτν ενστσεων.

 

Οι δικαιοχοι του Μητρου δεν χρειζεται να προσρχονται στις Υπηρεσες του ΟΑΕΔ για την παραλαβ οποιουδποτε εντπου που να πιστοποιε την επιλογ τους για τη συμμετοχ στο συγκεκριμνο πργραμμα. Η διαδικασα γνεται ηλεκτρονικ με την χρση της Επιταγς Κοινωνικο Τουρισμο.  Η Επιταγ εναι νας μοναδικς αριθμς για κθε δικαιοχο και κθε ωφελομενο ξεχωριστ, ο οποος αποτυπνεται τσο στο Οριστικ Μητρο σο και στο Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα του Οργανισμο και μπορε να ενεργοποιηθε μχρι την 25η  Απριλου 2018. Οι δικαιοχοι χοντας αυτν τον αριθμ και μνο, μπορον να επικοινωνον με το τουριστικ κατλυμα που επιθυμον απ το Μητρο Παρχων για κρατσεις δωματων. Οι προχοι με τη σειρ τους ελγχουν την παρξη Επιταγς και την ενεργοποιον μσω των ηλεκτρονικν υπηρεσιν της διαδικτυακς πλης του Οργανισμο.

 

Το πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο θα διαρκσει 12 μνες, απ την 26η Απριλου 2017 ως  την 25η  Απριλου 2018.
( 25.04.17 )
 
POS E-mail
22.04.17
Την αντδρασ τους εξφρασαν σε ανακονωσ τους η Συντονιστικ Επιτροπ Δικηγορικν Συλλγων Ελλδας, για την καθιρωση υποχρεωτικς τοποθτησης POS και αποδοχς μσων πληρωμς με κρτα. Μλιστα θα προσφγουν στη δικαιοσνη για να ζητσουν την ακρωση της Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υπουργεων Οικονομικν και Οικονομας και Ανπτυξης, στην οποα καθορζονται οι κατηγορες επαγγελματιν και επιχειρσεων που υποχρεονται να εγκαταστσουν POS.

Συγκεκριμνα, η Συντονιστικ Επιτροπ Δικηγορικν Συλλγων Ελλδας σε ανακονωση της αναφρει:

«πως εναι γνωστ, στις 13 Απριλου 2017  το Υπουργεο Οικονομικν εξδωσε δελτο τπου σμφωνα με το οποο φρεται να υπογρφηκε η Κοιν Υπουργικ Απφαση των Υπουργεων Οικονομικν και Οικονομας και Ανπτυξης, με την οποα καθορζονται οι κατηγορες επαγγελματιν και επιχειρσεων που υποχρεονται εντς 3 μηνν να εγκαταστσουν POS και να αποδχονται μσα πληρωμς με κρτα σμφωνα με τις διατξεις του νμου 4446/2016.

Μεταξ των αναφερμενων κωδικν  αριθμν δραστηριτητας  συμπεριλαμβνονται  οι νομικς δραστηριτητες (ΚΑΔ 69.10).

Παρ το τι αναζητθηκε το σμα της απφασης και εστλη σχετικ ερτημα στην αρμδια Υφυπουργ,  εντοτοις δεν εστλη αρμοδως απ το Υπουργεο Οικονομικν.

Επισημανεται τι για σο χρνο η Κοιν Υπουργικ Απφαση δεν χει δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβρνησης  εναι ανυπστατη,   καθς η νμιμη δημοσευση αποτελε ρο του υποστατο των κανονιστικν διοικητικν πρξεων.

Εναι αυτονητο τι προκειμνου να ελεγχθε η νομιμτητα της διοικητικς πρξης θα πρπει να λβουμε γνση του πλρους κειμνου αυτς, και ιδως του αναφερμενου εξουσιοδοτικο ερεσματος καθς και του περιεχομνου των ρυθμσεων της.

Επισημανονται, προκαταρκτικς, τα ακλουθα νομικ ζητματα που εγερει η κδοση της επμαχης ΚΥΑ σε ,τι αφορ ειδικς την υποχρεωτικ υπαγωγ των δικηγρων:

1.      Το ρθρο 65 παρ. 1 του νμου 4446/ 2006 προβλπει τι «1. Οι δικαιοχοι πληρωμς, στο πλασιο των συναλλαγν τους με καταναλωτς, υποχρεονται, εντς ορισμνης προθεσμας και ανλογα με τον κριο Κωδικ Αριθμ Δραστηριτητς τους (ΚΑΔ), να αποδχονται μσα πληρωμς με κρτα για την ολοκλρωση των πρξεων πληρωμς».

Επομνως,  το πεδο εφαρμογς του νμου περιορζεται στις συναλλαγς με καταναλωτς. Δεν υπρχει, δηλαδ, αμφιβολα τι εξαιρονται απ το πεδο εφαρμογς του νμου οι συναλλαγς οι οποες εμππτουν στην εμπορικ, επιχειρηματικ επαγγελματικ δραστηριτητα του λπτη της υπηρεσας.

2.      Περαιτρω, κατ την παροχ δικηγορικν υπηρεσιν ο δικηγρος χει σχση εντολς με τον εντολα του. Ο λπτης, δηλαδ, των νομικν υπηρεσιν  δεν εναι καταναλωτς και αντιστοχως ο δικηγρος κατ την παροχ των υπηρεσιν δεν εναι «προμηθευτς» εν τη εννοα της νομοθεσας περ προστασας καταναλωτν.

Για το λγο αυτ χει παγως νομολογηθε  τι «η παροχ των δικηγορικν υπηρεσιν, εκτιμμενη τσο απ την πλευρ των σκοπν που επιδικει ο νμος περ προστασας των καταναλωτν, σο και απ την ποψη της ειδικς φσης του δικηγορικο λειτουργματος, δεν εμππτει στο πεδο εφαρμογς του νμου 2251/94 [περ προστασας καταναλωτν], απ τον οποο και δεν καταργθηκε η ειδικ για τους δικηγρους ρθμιση της ευθνης τους κατ το ρθρο 73 του ΕισΝ.Κ.Πολ.Δ.» (ΑΠ Ολ. 19/1999).

Συνεπς, εναι αμφβολο εν οι δικηγροι υπγονται στο πεδο εφαρμογς της εξουσιοδοτικς διταξης του ρθρου 65 του νμου 4446/2016,  και εντεθεν εν η υπαγωγ των νομικν υπηρεσιν στην Κοιν Υπουργικ Απφαση εναι νμιμη χι.

( 22.04.17 )
...
 
<<  < . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . >  >>

1 ..

105.gif

 Aug   September 2017   Oct

SMTWTFS
   1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog High Level Synthesis
sillogh_new.jpg
| : 22710-41224 - Fax: 22710-26590 | Email: info@diafaneia.com
LYRAS