arrow
E-mail
25.04.17

Αναρτθηκαν σμερα, Τρτη 25 Απριλου 2017, στην ιστοσελδα του Οργανισμο www.oaed.gr , οι οριστικο πνακες  στο πλασιο του Προγρμματος Κοινωνικο Τουρισμο του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο και συγκεκριμνα τα οριστικ Μητρα «Δικαιοχων - Ωφελουμνων» και «Παρχων», οι οριστικο Πνακες Αποκλειομνων, καθς και το αρχεο των αποδεκτν ενστσεων.

 

Οι δικαιοχοι του Μητρου δεν χρειζεται να προσρχονται στις Υπηρεσες του ΟΑΕΔ για την παραλαβ οποιουδποτε εντπου που να πιστοποιε την επιλογ τους για τη συμμετοχ στο συγκεκριμνο πργραμμα. Η διαδικασα γνεται ηλεκτρονικ με την χρση της Επιταγς Κοινωνικο Τουρισμο.  Η Επιταγ εναι νας μοναδικς αριθμς για κθε δικαιοχο και κθε ωφελομενο ξεχωριστ, ο οποος αποτυπνεται τσο στο Οριστικ Μητρο σο και στο Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα του Οργανισμο και μπορε να ενεργοποιηθε μχρι την 25η  Απριλου 2018. Οι δικαιοχοι χοντας αυτν τον αριθμ και μνο, μπορον να επικοινωνον με το τουριστικ κατλυμα που επιθυμον απ το Μητρο Παρχων για κρατσεις δωματων. Οι προχοι με τη σειρ τους ελγχουν την παρξη Επιταγς και την ενεργοποιον μσω των ηλεκτρονικν υπηρεσιν της διαδικτυακς πλης του Οργανισμο.

 

Το πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο θα διαρκσει 12 μνες, απ την 26η Απριλου 2017 ως  την 25η  Απριλου 2018.
( 25.04.17 )
 
POS E-mail
22.04.17
Την αντδρασ τους εξφρασαν σε ανακονωσ τους η Συντονιστικ Επιτροπ Δικηγορικν Συλλγων Ελλδας, για την καθιρωση υποχρεωτικς τοποθτησης POS και αποδοχς μσων πληρωμς με κρτα. Μλιστα θα προσφγουν στη δικαιοσνη για να ζητσουν την ακρωση της Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υπουργεων Οικονομικν και Οικονομας και Ανπτυξης, στην οποα καθορζονται οι κατηγορες επαγγελματιν και επιχειρσεων που υποχρεονται να εγκαταστσουν POS.

Συγκεκριμνα, η Συντονιστικ Επιτροπ Δικηγορικν Συλλγων Ελλδας σε ανακονωση της αναφρει:

«πως εναι γνωστ, στις 13 Απριλου 2017  το Υπουργεο Οικονομικν εξδωσε δελτο τπου σμφωνα με το οποο φρεται να υπογρφηκε η Κοιν Υπουργικ Απφαση των Υπουργεων Οικονομικν και Οικονομας και Ανπτυξης, με την οποα καθορζονται οι κατηγορες επαγγελματιν και επιχειρσεων που υποχρεονται εντς 3 μηνν να εγκαταστσουν POS και να αποδχονται μσα πληρωμς με κρτα σμφωνα με τις διατξεις του νμου 4446/2016.

Μεταξ των αναφερμενων κωδικν  αριθμν δραστηριτητας  συμπεριλαμβνονται  οι νομικς δραστηριτητες (ΚΑΔ 69.10).

Παρ το τι αναζητθηκε το σμα της απφασης και εστλη σχετικ ερτημα στην αρμδια Υφυπουργ,  εντοτοις δεν εστλη αρμοδως απ το Υπουργεο Οικονομικν.

Επισημανεται τι για σο χρνο η Κοιν Υπουργικ Απφαση δεν χει δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβρνησης  εναι ανυπστατη,   καθς η νμιμη δημοσευση αποτελε ρο του υποστατο των κανονιστικν διοικητικν πρξεων.

Εναι αυτονητο τι προκειμνου να ελεγχθε η νομιμτητα της διοικητικς πρξης θα πρπει να λβουμε γνση του πλρους κειμνου αυτς, και ιδως του αναφερμενου εξουσιοδοτικο ερεσματος καθς και του περιεχομνου των ρυθμσεων της.

Επισημανονται, προκαταρκτικς, τα ακλουθα νομικ ζητματα που εγερει η κδοση της επμαχης ΚΥΑ σε ,τι αφορ ειδικς την υποχρεωτικ υπαγωγ των δικηγρων:

1.      Το ρθρο 65 παρ. 1 του νμου 4446/ 2006 προβλπει τι «1. Οι δικαιοχοι πληρωμς, στο πλασιο των συναλλαγν τους με καταναλωτς, υποχρεονται, εντς ορισμνης προθεσμας και ανλογα με τον κριο Κωδικ Αριθμ Δραστηριτητς τους (ΚΑΔ), να αποδχονται μσα πληρωμς με κρτα για την ολοκλρωση των πρξεων πληρωμς».

Επομνως,  το πεδο εφαρμογς του νμου περιορζεται στις συναλλαγς με καταναλωτς. Δεν υπρχει, δηλαδ, αμφιβολα τι εξαιρονται απ το πεδο εφαρμογς του νμου οι συναλλαγς οι οποες εμππτουν στην εμπορικ, επιχειρηματικ επαγγελματικ δραστηριτητα του λπτη της υπηρεσας.

2.      Περαιτρω, κατ την παροχ δικηγορικν υπηρεσιν ο δικηγρος χει σχση εντολς με τον εντολα του. Ο λπτης, δηλαδ, των νομικν υπηρεσιν  δεν εναι καταναλωτς και αντιστοχως ο δικηγρος κατ την παροχ των υπηρεσιν δεν εναι «προμηθευτς» εν τη εννοα της νομοθεσας περ προστασας καταναλωτν.

Για το λγο αυτ χει παγως νομολογηθε  τι «η παροχ των δικηγορικν υπηρεσιν, εκτιμμενη τσο απ την πλευρ των σκοπν που επιδικει ο νμος περ προστασας των καταναλωτν, σο και απ την ποψη της ειδικς φσης του δικηγορικο λειτουργματος, δεν εμππτει στο πεδο εφαρμογς του νμου 2251/94 [περ προστασας καταναλωτν], απ τον οποο και δεν καταργθηκε η ειδικ για τους δικηγρους ρθμιση της ευθνης τους κατ το ρθρο 73 του ΕισΝ.Κ.Πολ.Δ.» (ΑΠ Ολ. 19/1999).

Συνεπς, εναι αμφβολο εν οι δικηγροι υπγονται στο πεδο εφαρμογς της εξουσιοδοτικς διταξης του ρθρου 65 του νμου 4446/2016,  και εντεθεν εν η υπαγωγ των νομικν υπηρεσιν στην Κοιν Υπουργικ Απφαση εναι νμιμη χι.

( 22.04.17 )
...
 
E-mail
22.04.17

Η ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΧΙΟΥ επιθυμε να εκφρσει τις ευχαριστες της στην Εταιρεα 

Κοινωνικς Προσφορς Ελληνικο Εφοπλισμο «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», και ιδιατερα στον Πρεδρο της κ. ΒΕΝΙΑΜΗ Θεδωρο για την μεση ανταπκριση τους σε ατημα μας για την επισκευ του Προσομοιωτ Μηχανοστασου της Ακαδημας μας. Η «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» ανλαβε εξ' ολοκλρου τη δαπνη λευσης τεχνικο απ τη Γερμανα για την επιδιρθωση αυτο.

( 22.04.17 )
 
E-mail
20.04.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δμος Χου ενημερνει τι στα πλασια  του ργου «Ανακατασκευ τμματος οδο μεταξ των οδν Φιλππου Αργντη, Στεφνου Τσουρ και Καλαμπκα», θα ξεκινσει τις εργασες στην οδ Απλωταρις απ την συμβολ της με την οδ Φιλππου Αργντη ως την συμβολ της με τις οδος Στεφνου Τσουρ και Καλαμπκα την Παρασκευ 21/4/2017.

Για την ομαλ διεξαγωγ των εργασιν, θα πραγματοποιηθε ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημτων στα παρακτω τμματα οδν απ την Παρασκευ 21/4/2017 ως την Παρασκευ 5/5/2017:
στην οδ Φιλππου Αργντη απ την συμβολ της με την οδ Σκυλτση μχρι τη συμβολ της με την οδ Απλωταρις
στην οδ Απλωταρις απ την συμβολ της με την οδ Φιλππου Αργντη μχρι τη συμβολ της με τις οδος Στεφνου Τσουρ και Καλαμπκα.

Επισημανεται τι για τα βαρα οχματα δεν θα εναι εφικτ η διλευση τους απ τις οδος Κορα και Φιλλπου Αργντη που καταλγουν στην οδ Απλωταρις.  

( 20.04.17 )
...
 
. & E-mail
20.04.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η 19η  Απριλου, ημρα θαντου του Λρδου Βρωνα, χει καθιερωθε με  Προεδρικ Διταγμα (130/2008 - ΦΕΚ 191/Α/19.9.2008) ως Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης.

Ο φιλελληνισμς, που εκδηλθηκε απ τα χρνια του Μεσαωνα και της Αναγννησης αρχικ ως αρχαιολατρεα, θαυμασμς προς την ελληνικ αρχαιτητα και ενασχληση με την αρχαα ελληνικ Τχνη, τη φιλοσοφα και τις επιστμες, απκτησε λλες διαστσεις κατ τον εθνικοαπελευθερωτικ αγνα του 1821, προσφροντας ουσιαστικ στριξη, τσο οικονομικ, σο και πολιτικ, που συνετλεσε αποφασιστικ στη θετικ κβαση των γεγοντων και στη δημιουργα του Ελληνικο Κρτους.

Προσωπικτητες πως ο λρδος Βρων, που φησε την τελευταα του πνο στο πολιορκομενο Μεσολγγι στις 19 Απριλου 1824, ο Βκτωρ Ουγκ και ο Ντελακρου στη Γαλλα, ο Γκατε και ο Σλλερ στη Γερμανα, συγκλνισαν το σκεπτμενο κσμο της διανησης με τα φιλελληνικ ργα τους και κατφεραν να μεταστρψουν την κοιν γνμη και στη συνχεια την πολιτικ ηγεσα της Ευρπης υπρ του ελληνικο αγνα για την ελευθερα.

Την δια εποχ εκατοντδες φιλλληνες, αγωνστηκαν δπλα στον Ελληνικ Λα, δνοντας και την δια τη ζω τους  για την Ελευθερα. λους αυτος τους θυμμαστε με σεβασμ και τιμομε στις 19 Απριλου.

Ο φιλελληνισμς δε συνιστ απλς μια ιδεολογα, να ρεμα, να κνημα, αλλ πρκειται για στση ζως. Οι φλοι της Ελλδας, σε λο τον κσμο εναι και σμερα πολλο και σε εμς εναπκειται να διατηρσουμε σβεστη τη φλγα του φιλελληνισμο, αξιοποιντας τον κατλληλα μσα στη δσκολη οικονομικ και πολιτικ συγκυρα που διανουμε.

λλωστε τα προβλματα που κυριαρχον στο σημεριν κσμο και στην περιοχ μας φρνουν ντονα στο προσκνιο την ανγκη της Διεθνος Αλληλεγγης, ως διαχρονικς αξας που μπορε να κνει πρξη την ειρνη και την ευημερα των λαν.

( 20.04.17 )
 
E-mail
18.04.17

Απ τα κρατητρια του λιμεναρχεου Χου απδρασε νας 35χρονος Τορκος τη Μεγλη Παρασκευ 14 Απριλου, φερμενος ως διακινητς προσφγων και μεταναστν.

Ο 35χρονος εχε συλληφθε την Μεγλη Τετρτη, 12 Απριλου 2017, στην Παναγι Οινουσσν. Μετ την απδρασ του εξαφανσθηκε στους στενος δρμους του κστρου της Χου. Στη συνχεια, ακολοθησε μεση και μεγλη κινητοποηση απ προσωπικ του λιμεναρχεου Χου, καθς και απ αστυνομικος της υποδιεθυνσης ασφλειας Χου, οι οποοι κυριολεκτικ χτνισαν κθε πιθαν σημεο που θα μποροσε να εχε κρυφτε. Το απγευμα της διας ημρας, ο 35χρονος εντοπστηκε απ στελχη του κλιμακου ειδικν αποστολν και του γραφεου ασφλειας του λιμεναρχεου Χου, κρυμμνος σε χρο αποθκευσης θαλσσιων μσων αναψυχς στην περιοχ του Καρφ.

( 18.04.17 )
 
7 E-mail
18.04.17

Λιγτερο απ δο μνες απομνουν μχρι την ναρξη των Πανελλαδικν εξετσεων για την Γ' Λυκεου και ακμη λιγτερος χρνος για τις απολυτριες εξετσεις στα λκεια και γυμνσια της χρας. Μαθητς, γονες, εκπαιδευτικ προσωπικ και το διο το υπουργεο Παιδεας, μπανουν στην τελικ ευθεα για το 2017. Οι υποψφιοι για την τριτοβθμια εκπαδευση θα διεκδικσουν 70.726 θσεις, 43.758 στα πανεπιστμια και 26.968 στα ΤΕΙ, σμφωνα με την τελικ απφαση του υπουργεου.

Για τα λκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), τα μαθματα θα τελεισουν στις 9 Μαου, πως και οι απολυτριες εξετσεις, που φτος προηγονται των Πανελλαδικν, θα διεξαχθον κατ το διστημα 11-26 Μαου, εν οι προαγωγικς εξετσεις θα διεξαχθον μεταξ 11 Μαου και 2 Ιουνου. Στη συνχεια, η 6η Ιουνου θα εναι η μρα ναρξης των Πανελλαδικν εξετσεων για τα ΕΠΑΛ και η 7η Ιουνου, για τα ΓΕΛ.

Ειδικτερα, για τα ΓΕΛ, οι Πανελλαδικς θα διαρκσουν απ τις 7 ως και τις 19 Ιουνου, εν για τα ΕΠΑΛ, απ τις 6 ως τις 21 Ιουνου. Οι εξετσεις των ειδικν μαθημτων θα διεξαχθον μεταξ 22 και 30 Ιουνου, εν οι πρακτικς δοκιμασες, μεταξ 20 και 30 Ιουνου. Σμφωνα με το χρονοδιγραμμα που χει ανακοινσει το υπουργεο, τα αποτελσματα θα ανακοινωθον στις 29 Ιουνου.

Φτος, για πρτη φορ, θα πραγματοποιηθε τον Ιονιο εξεταστικ περοδος για τους μετεξεταστους της Γ τξης, παρλληλα με εκενες των υπλοιπων τξεων των ΓΕΛ.

( 18.04.17 )
 
<<  < . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . >  >>

1 ..

105.gif

 Mar   April 2018   May

SMTWTFS
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Techies Resources Technology
sillogh_new.jpg
| : 22710-41224 - Fax: 22710-26590 | Email: info@diafaneia.com
LYRAS