arrow arrow arrow
E-mail
05.01.18

Εξαιρετικ ενδιαφρον παρουσιζει το ΔΤ του κ.Βαλσαμδη που προφανς προσπαθε να απαντσει στις αιτισεις του κ. Γανιρη στο πρσφατο Περιφερειακ Συμβολιο σχετικ με την μη τρηση της κατανομς των πιστσεων μεταξ των 3 νομν ανλογα με τον πληθυσμ τους (46% Λσβος - 28% Χος και 26% Σμος).

Στην ερτηση του Γανιρη αλλ και πολλν συμβολων της αντιπολτευσης σχετικ με το τεχνικ πργραμμα του 2018 (δηλαδ τι προβλπεται να εκτελεστε μσα στο χρνο), ο κ.Βαλσαμδης απαντ γενικ με συνολικος προπολογισμος ργων που χουν ενταχθε θα ενταχθον για να εκτελεστον σε βθος 10ετας τουλχιστον με τους ρυθμος που κινεται η Περιφρεια. Και ββαια για να θολσει ακμη περισστερο τα νερ προσθεσε και τα ργα του ΕΣΠΑ που εναι δη δεσμευμνα.

Σημαντικ θμα εναι η κατανομ των ποιων χρημτων (20+7 εκ € σμφωνα με τον κ.Βαλσαμδη) μεταξ των κατηγοριν παρμβασης. Πολ πρχειρα αθροζουμε:

- Συντηρσεις οδικο δικτου: 11,25 εκ € (ενταγμνα και αιτματα για να ργα)

- Νοι οδικο ξονες 9,5 εκ € (αιτματα)

- Καθαρισμο χειμρρων: 3,1 εκ € (απ πρους της Περιφρειας και ΕΣΠΑ)

- Λιμενικ 270.000 € + χρηματοδτηση μελετν

- Πολιτισμς: 435.000€ (απ τα οποα 330.000 για το κτριο του Γαλλικο Κολλεγου στο οποο θα εγκατασταθε η Περιφρεια

- Υγεα - Πρνοια: 3,4 εκ € (απ ΕΣΠΑ).

Η ερτηση που τθεται εναι κατ πσο το σνολο των χρηματοδοτσεων δημιουργον νες επιχειρσεις και νες θσεις εργασας για εκπαιδευμνο προσωπικ, αξιοποιε τους τοπικος πρους και ανθρπινες δεξιτητες, βοηθ στην εγκατσταση νων στα νησι αν τελικ τα εργολαβικ κρδη ταυτζονται με την ανπτυξη.

Εναι δυνατν να πιστεει κανες τι τα ργα οδοποιας ταυτζονται με την ανπτυξη; Που εναι οι παρεμβσεις για τον τουρισμ, για την επιχειρηματικτητα, για την αγροδιατροφ, για αξιοποηση των φυσικν και πολιτιστικν πρων του νησιο; Πως θα υποστηριχθον νες καινοτμες δραστηριτητες στον τομα της γαλζιας ανπτυξης, της δημιουργικς οικονομας και γενικ θα υποστηριχθε η να επιχειρηματικτητα αξιοποιντας παλαι και νο εκπαιδευμνο ανθρπινο δυναμικ πριν πρει τον δρμο της μετανστευσης; Πλρης η σιωπ ειδικ και μετ το κλεσιμο της ΕΝΑ Αναπτυξιακς.

Σταθερ ποψη του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ εναι τι οι οδικς υποδομς δεν εναι αναπτυξιακ ργο ταν δεν αποτελον τμμα μιας ολοκληρωμνης παρμβασης. Αυτ πρπει να περιλαμβνει:
(α) παρεμβσεις ενσχυσης και βελτωσης της ανταγωνιστικτητας των επιχειρσεων με μφαση των εξαγωγικν δραστηριοττων υψηλς προστιθμενης αξας, που εναι προπθεση για την αξηση των θσεων εργασας, των εισοδημτων και τελικ του πληθυσμο και
 
(β) δρσεις για τη βελτωση της παροχς υπηρεσιν δημοσου συμφροντος (υγεα, παιδεα, κατρτιση, προστασα παιδιν και ηλικιωμνων, τηλεπικοινωνες, ενργεια, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, διαχεριση νερο, στερεν και υγρν αποβλτων κλπ).

Αυτο του εδους οι παρεμβσεις αποτελον προποθσεις στε τα νησι μας και οι επιμρους περιοχς τους να γνουν ελκυστικς τσο για κατοκους, σο και για επιχειρσεις, μσα στη λογικ της βισιμης ανπτυξης.

Καλομε τους φορες να ανοξουν τη συζτηση για την αναπτυξιακ πορεα της Χου και των νησιν του Β.Αιγαου συνολικ, για τους στχους που θα πρπει να χει και με ποι τρπο αυτ μπορε να επιτευχθε.
Ως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ χουμε τοποθετηθε σε πολλ επιμρους θματα ανπτυξης πως μπορε κανες να δει στο
ioannispilanis.blogspot.gr και ειδικ στο http://ioannispilanis.blogspot.gr/2015/11/ ταν το 2015 καταθσαμε πρταση για το επιχειρησιακ πργραμμα της ΠΒΑ χωρς ββαια να ληφθε υπψη πως φανεται απ το ποια ργα υλοποιονται σμερα.

 

 

Γιννης Σπιλνης

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ


 

( 05.01.18 )
 
< .   . >

1 ..

105.gif

 May   June 2018   Jul

SMTWTFS
   1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
SVTechie Behavioral Synthesis
| : 22710-41224 - Fax: 22710-26590 | Email: info@diafaneia.com
LYRAS