:
24.08.17

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΛΑΘΗ- ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΞΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ

Εγκρθηκε η μεταφορ πστωσης συνολικο ποσο 61.738.385,51€ για την πληρωμ μηνς Αυγοστου σε 266.407 δικαιοχους του προγρμματος.

Αντστροφα μετρ ο χρνος για την πληρωμ των δικαιοχων για το Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης (keaprogram.gr) της δσης Αυγοστου 2017. Απ σμερα το απγευμα ως και αριο το πρω (25/8/2017), περισστεροι απ 260.000 δικαιοχοι θα χουν εισπρξει τα ποσ του Κοινωνικο Εισοδματος Αλληλεγγης που τος αντιστοιχε.

Η πληρωμ του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθε με πστωση εξ' ημισεας στο λογαριασμ και στην προπληρωμνη κρτα αγορν, στις περιπτσεις που το συνολικ καταβαλλμενο ποσ εναι σο με υπερβανει τα 100 ευρ αν μνα.

Oι δικαιοχοι θα λβουν:

·         Για μονοπρσωπο νοικοκυρι, 200 ευρ τον μνα

·         Για κθε επιπλον ενλικο μλος του νοικοκυριο, επιπλον 100 ευρ τον μνα

·         Για κθε ανλικο μλος, προσαξηση του ποσο κατ 50 ευρ κθε μνα

Τι γνεται σε περπτωση λαθν

Σε διορθσεις αιτσεων στην πλατφρμα του keaprogram.gr για το ΚΕΑ, μπορον να προχωρσουν σοι δικαιοχοι αιτοντες δεν χουν λβει χρματα απ τυχν λθη στον τραπεζικ λογαριασμ κατ την καταχρηση της ατησς τους. 

Σμφωνα με τη σχετικ ανακονωση για το ΚΕΑ, δεν κατστη δυνατ η πστωση των ποσν σε δικαιοχους λγω:

1. Μη επικαιροποησης στοιχεων λογαριασμο (απαιτεται επιβεβαωση των στοιχεων του λογαριασμο , μσω προσκμισης στην τρπεζα των απαρατητων δικαιολογητικν- ανλογα με την πολιτικ κθε τρπεζας)

2. Ανενεργο λογαριασμο (δεν χει κινηθε για αρκετ χρονικ διστημα)

3. Αναντιστοιχα ΑΦΜ και τραπεζικο λογαριασμο

Οι δικαιοχοι θα πρπει να μεριμνσουν για τη διρθωση του προβλματος στον τραπεζικ λογαριασμ ως τις 31/8/2017 διαφορετικ η ατησ τους θα ανακληθε . Σε αυτ την περπτωση, υπρχει η δυναττητα υποβολς νας ατησης, αλλ δεν αναγνωρζεται δικαωμα αναδρομικς καταβολς.

Αυτ εναι τα κριτρια νταξης στο πργραμμα

Εισοδηματικ κριτρια: Το δηλομενο εισδημα του νοικοκυριο, πως υπολογζεται για τους σκοπος της νταξης στο πργραμμα, τους ξι τελευταους μνες, πριν την υποβολ της ατησης, δεν μπορε να υπερβανει το εξαπλσιο του εγγυημνου ποσο για κθε τπο νοικοκυριο.

Για κθε επιπλον μλος προστθεται το εξαπλσιο του αντστοιχου εγγυημνου ποσο. Το δηλομενο εισδημα δεν μπορε να υπερβανει το ποσ των 5.400 ευρ, ανεξαρττως του αριθμο των μελν του νοικοκυριο.

Σνθεση νοικοκυριο   Εξαμηνιαο εισδημα

·         Μονοπρσωπο νοικοκυρι 1.200 ευρ

·         Νοικοκυρι αποτελομενο απ δο ενλικα μλη μονογονεκ οικογνειαμε να ανλικο μλος 1.800 ευρ

·         Νοικοκυρι αποτελομενο απ δο ενλικα και να ανλικο μλος μονογονεκ οικογνεια με δο ανλικα μλη 2.100 ευρ

·         Νοικοκυρι αποτελομενο απ τρα ενλικα μλη δο ενλικα και δο ανλικα μλη μονογονεκ οικογνεια με τρα ανλικα μλη  2.400 ευρ

·         Νοικοκυρι αποτελομενο απ τρα ενλικα και να ανλικο μλος δο ενλικα και τρα ανλικα μλη μονογονεκ οικογνεια με τσσερα ανλικα μλη  2.700 ευρ

·         Νοικοκυρι αποτελομενο απ τσσερα ενλικα μλη δο ενλικα και τσσερα ανλικα μλη μονογονεκ οικογνεια με πντε ανλικα μλη 3.000 ευρ

Περιουσιακ κριτρια:

    α. Ακνητη περιουσα: Η συνολικ φορολογητα αξα της ακνητης περιουσας του νοικοκυριο στην Ελλδα στο εξωτερικ δεν μπορε να υπερβανει στο σνολ της το ποσ των 90,1 ευρ για το μονοπρσωπο νοικοκυρι, προσαυξανμενη κατ15.000 ευρ για κθε πρσθετο μλος και ως 150.000 ευρ
    β. Κινητ περιουσα: 1. Η αντικειμενικ δαπνη των επιβατικν αυτοκιντων Ιδιωτικς Χρσης (Ι.Χ.), Μικτς Χρσης (Μ.Χ.) και των δικκλων του νοικοκυριο, στην Ελλδα στο εξωτερικ, δεν μπορε να υπερβανει στο σνολ της το ποσ των 6.000 ευρ

2. Το συνολικ ψος των καταθσεων του νοικοκυριο σε λα τα πιστωτικ ιδρματα της χρας του εξωτερικο /και η τρχουσα αξα μετοχν, ομολγων, κτλ, πως προκπτουν απ τις ηλεκτρονικς διασταυρσεις, δεν μπορε να υπερβανει τα ρια του κατωτρω πνακα για κθε τπο νοικοκυριο, μχρι και το ποσ των 14.400 ευρ

Αυτς εναι οι εξαιρσεις υπαγωγς στο πργραμμα

Απ την νταξη στο πργραμμα εξαιρονται και δεν θεωρονται μλη του νοικοκυριο οι παρακτω κατηγορες:

·         'Ατομα τα οποα φιλοξενονται  περιθλπονται σε μονδες κλειστς φροντδας σε στγες υποστηριζμενης διαβωσης σε ξεννες μεταβατικς φιλοξενας αστγων

·         Ατομα τα οποα φιλοξενονται σε μονδες ψυχοκοινωνικς αποκατστασης (οικοτροφεα, ξεννες, κτλ) εναι δικαιοχοι του προγρμματος προστατευμνων διαμερισμτων

·         σοι υπηρετον τη θητεα τους στις νοπλες δυνμεις

·         σοι κρατονται σε σωφρονιστικ καταστματα


Αμλια Αναστασκη / Newsbomb.gr

( 24.08.17 )