14.09.17

Τι γνωρζουμε για τους παιδικος σταθμος;

Πως συμπεριφρονται οι νηπιαγωγο και οι δσκαλοι στα παιδι μας;

Πολλ τα προβλματα που δημιουργονται σε βρεφονηπιακος σταθμος και δημοτικ σχολεα, με τη συμπεριφορ των νηπιαγωγν και των δασκλων να μην εναι η ορθ απναντι στα παιδι μας.

Ποιος γονις κατσε ξω απ να νηπιαγωγεο δημοτικ σχολεο, να προσξει τη συμπεριφορ των νηπιαγωγν των δασκλων, απναντι στα μικρ παιδι στα βρφη, που χωρς να γνωρζουν οι περισστεροι τους κινδνους,  τους εμπιστεονται με κλειστ μτια τα παιδι τους.

Αυταρχισμς αν γνεται κακοποηση, ποιος το γνωρζει;

Το παιδ εναι ζωηρ, η δασκλα το τιμωρε αλλ τι εδους τιμωρα εναι αυτ;
Του επιβλλει να κτσει δπλα σε να λλο παιδ που το χτυπει λγοντας ο/η εκπαιδευτικς: «χι, εδ θα κτσεις», με τνο αυταρχικ του λει ο εκπαιδευτικς, ο υποτιθμενος μορφωμνος εκπαιδευτικς, μπροστ σε λους τους συμμαθητς  του, «εσαι χρηστος, ανεθυνος». Ποις δωσε αυτ το δικαωμα;

Μπως και οι δσκαλοι χουν ευθνη για το bullying που εμφανζεται στα σχολεα;
ταν οι διοι συμπεριφρονται με ναν γριο και αυταρχικ τρπο στους μαθητς τους;

Πολλ παιδι συμπεριφρονται βαια και στο σχολεο αλλ και στο σπτι τους, ταν επιστρφουν και τις περισστερες φορς, δεν θλουν να ξαναπνε στο βρεφονηπιακ σταθμ στο σχολεο, χωρς να δνουν μια ξεκθαρη απντηση στους γονες τους.  Ποιος εναι ο λγος που τα αποτρπει;

ταν ο γονις τον ρωτσει γιατ δεν θλει να ξαναπει, φοβισμνο καθς εναι, δεν δνει καμα ξεκθαρη απντηση.

«Μαμ, μπαμπ πμε σε λλο σχολεο. Δεν θλω να ξαναπω! Με χτπησε να παιδκι και η δασκλα με βζει τιμωρα σε να δωμτιο 2x2 μνο μου και φοβμαι».

Εν η απντηση της δασκλας ταν ερωτηθε απ τους γονες τι συνβη εναι η παρακτω: «Τι πργματα εναι αυτ, εμες τιμωρες δεν βζουμε».

Εναι ειδικευμνοι οι νηπιαγωγο που πρπει να αναλαμβνουν υπεθυνα τη φροντδα και την εκπαδευση των παιδιν της προσχολικς ηλικας;
Οι εκπαιδευτικο γνωρζουν τα πορσματα της επιστμης της ψυχολογας και εφαρμζουν σγχρονες παιδαγωγικς μεθδους με αποκλειστικ γνμονα τις ανγκες των μικρν μαθητν και οι γονες τους εμπιστεονται;

Η νταξη του παιδιο μετ την απομκρυνσ του απ το οικογενειακ σνολο, σε να παιδικ σταθμ, εναι πολ σημαντικ και χει μεγλη σημασα η συμπεριφορ του νηπιαγωγο του εκπαιδευτικο γενικτερα. Αφο το παιδ μχρι ττε βρισκταν στην αγκαλι των γονιν του και απολμβανε το παιχνδι και την φροντδα, χωρς ρους.

Τα παιδι στην ηλικα των τριν ετν ακμη και των δκα ετν, χουν την ανγκη της τρυφερτητας, της επιβεβαωσης, της ενθρρυνσης, της πρωτοβουλας και το κνητρο εμπιστοσνης.

Συνθως οι νηπιαγωγο στην πλειοψηφα τους προσπαθον να βοηθσουν να προσαρμοστον σωστ, μακρι απ τους γονες τους τα μικρ παιδι, και να αγαπσουν τα πρτα στδια του σχολεου, αλλ υπρχουν και οι εξαιρσεις που δημιουργον φβο και αρνητικ συναισθματα στα μικρ αγγελοδια.

Εδ και χρνια χει αμφισβητηθε η παιδαγωγικ αξα της τιμωρας ως μθοδο για να αντιμετωπζονται οι αρνητικς συμπεριφορς των παιδιν, εν υπρχουν λλοι τρποι να οριοθετονται οι συμπεριφορς τους. Δεν απομοννουμε να παιδ για οποιονδποτε λγο και το κλενουμε μσα σε να δωμτιο μνο του, για να καταλβει τι με την οποιαδποτε συμπεριφορ του, ενοχλε.

Γνωστ φαντζομαι εναι σε λους τι απαγορεεται ρητ η οποιαδποτε μορφ σκησης βας σε να παιδ οποιασδποτε ηλικας απ ναν εκπαιδευτικ και χι μνο..
Εναι παρνομο. Αυτ συνηθιζταν σε παλαιτερες εποχς που δεν χρειζεται να θυμμαστε.

Σε λλες περιπτσεις χει παρατηρηθε να λει μια δασκλα σε να μικρ μαθητ να μην αναφρει στους γονες του, τα σα γνονται μσα στη τξη. Γιατ να δημιουργονται ανασφλειες και φβοι για την αντδραση της δασκλας τους, αν σε περπτωση αποκαλψουν κτι στους αγαπημνους τους γονες;

Η σχολικ χρονι μλις ξεκνησε και δεν χρειζεται να νιθουν ενοχς οι γονες και να σκφτονται τι τυρρανον το παιδ τους, ταν το στλνουν στο σχολεο. Σε οποιαδποτε περπτωση εν υπρχουν προβλματα στο σχολεο, τις ενοχς θα πρπει να τις χουν οι εκπαιδευτικο.

Γονες, δστε περισστερη προσοχ στα παιδι σας και αν αυτ σας εμπιστεονται, σγουρα τα προβλματα τους θα γνουν και δικ σας. Να εστε σγουροι τι σε κποιες περιπτσεις τα παιδι θα δημιουργσουν καλτερο χαρακτρα απ εσς και χι απ το δσκαλο που μπορε τα οικογενειακ του προβλματα να τα μεταφρει μσα στη τξη και να ξεσπει πνω σε αυτ.

Και αν κποιοι νομζουν τι δεν συμβανουν αυτ, ας ρωτσουν λλους γονες ας ρξουν μια ματι στο διαδκτυο στις ειδσεις, που σχεδν καθημεριν παρουσιζεται αυτ το θμα, σον αφορ τη συμπεριφορ των εκπαιδευτικν προς τους μαθητς τους, σε πολλς περιοχς της Ελλδας.
Ασφαλς, και θα κλεσουμε με αυτ δεν εναι λοι οι εκπαιδευτικο, διοι μεταξ τους, υπρχουν ευτυχς καλο και αποτελεσματικο εκπαιδευτικο, που εναι αφοσιωμνοι στην εκπαδευση και στο λειτοργημα που ασκον.

( 14.09.17 )