13.10.17

  

 

 

 

 

 

Ο Υπουργς Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς κ. Παναγιτης Κουρουμπλς, συνοδευμενος απ τον Υφυπουργ Νησιωτικς Πολιτικς κ. Ν. Σαντορινι, τον Γενικ Γραμματα κ. Δ.Χ. Καλαματιαν, τον Γενικ Γραμματα Λιμνων, Λιμενικς Πολιτικς και Ναυτιλιακν Επενδσεων κ. Χ. Λαμπρδη, τον Αρχηγ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντινααρχο ΛΣ Σ. Ρπτη, τον Β Υπαρχηγ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντινααρχο ΛΣ Π. Παρασκευ και υπηρεσιακος παργοντες, συναντθηκε σμερα, στις εγκαταστσεις του Υπουργεου με τον Υπουργ Μεταφορν, Θαλασσων Υποθσεων και Επικοινωνιν της Τουρκας κ. Αhmet Arslan, o οποος συνοδευταν απ υψηλβαθμη αντιπροσωπεα του Υπουργεου του και απ στελχη της Τουρκικς Πρεσβεας στην Αθνα.

Σκοπς της συνντησης, η οποα πραγματοποιθηκε κατπιν αιτματος του Τουρκικο Υπουργεου, σε συνχεια της 3ης Κοινς Ομδας Εργασας που γινε επσης στον Πειραι το Σεπτμβριο, και στο πλασιο του δομημνου θεσμικο πλαισου ναυτιλιακς συνεργασας των δο χωρν, ταν η ανταλλαγ απψεων επ θεμτων αμοιβαου ναυτιλιακο ενδιαφροντος και η ενσχυση της συνεργασας των δο χωρν σε διμερς εππεδο, με μφαση στους τομες των θαλασσων μεταφορν και θαλασσου τουρισμο μεταξ των δο χωρν, καθς και σε θματα ασφλειας ναυσιπλοας και επιθεωρσεων πλοων. Η συνντηση πραγματοποιθηκε σε ιδιατερα θετικ κλμα, επιβεβαινοντας την κοιν προσγγιση των δο χωρν στην περαιτρω ανπτυξη των θαλασσων μεταφορν, του θαλσσιου εμπορου και του θαλσσιου τουρισμο μεταξ των δο χωρν, εντς του πλαισου των διεθνν συμβσεων και της υφιστμενης νομοθεσας που δεσμεει τις δο χρες.

 

Ο Υπουργς Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς κ. Κουρουμπλς απδωσε ιδιατερη μφαση στο υφιστμενο διμερς θεσμικ πλασιο στο ναυτιλιακ τομα, το οποο αποτελε τη βση της δομημνης ναυτιλιακς συνεργασας μεταξ των δο χωρν που χει επιτρψει στις δο χρες να αποκομζουν αμοιβαα οφλη. Ο κ. Κουρουμπλς αναφρθηκε στη σημασα της περαιτρω εμβθυνσης της συνεργασας Ελλδος-Τουρκας στον τομα των θαλσσιων μεταφορν και του θαλσσιου τουρισμο, με στχο την απ κοινο επιδιωκμενη οικονομικ ευημερα των παρκτιων περιοχν και των κοινοττων τους. Ο κ. Υπουργς υπογρμμισε τη σαφ πολιτικ προτεραιτητα του Υπουργεου στη διασφλιση ψιστων επιπδων ασφλειας της ανθρπινης ζως στη θλασσα και στην προστασα του θαλσσιου περιβλλοντος, η οποα μεταφρζεται σε υψηλ εππεδο υπηρεσιν τσο για τους επιβτες σο και για τους τουρστες που επιλγουν την Ελλδα και την Τουρκα για τις διακοπς τους.

Ο κ. Κουρουμπλς επισμανε επσης τη νομικ δσμευση της χρας για την εφαρμογ του ενωσιακο και διεθνος κεκτημνου σε λους τους τομες που σχετζονται με τη λειτουργα επιβατηγν και τουριστικν σκαφν που λειτουργον στη χρα, επιβεβαινοντας την εφαρμογ απ ελληνικς πλευρς των διαδικασιν ελγχου του Κρτους Λιμνα (Port State Control) στο πλασιο του Μνημονου Κατανησης των Παρισων (Paris MοU), σμφωνα με τη συναφ ενωσιακ νομοθεσα (Οδηγα 2009/16/ΕΚ). Ο κ. Υπουργς εξφρασε τλος τη βολησ του για περαιτρω συνεργασα μεταξ των δο χωρν στο πλασιο της υφισταμνης δομημνης συνεργασας επ ζητημτων ασφλειας ναυσιπλοας και επιθεωρσεων πλοων σε τεχνικ εππεδο, με στχο την περαιτρω ανπτυξη της δραστηριοποησης πλοων μεταξ των χωρν, εντς του πλαισου που προδιαγρφουν το διεθνς και ευρωπακ δκαιο.

Ο Τορκος Υπουργς Μεταφορν κ.Arslan απδωσε μφαση στην υφιστμενη στεν συνεργασα Ελλδος-Τουρκας στον τομα των θαλασσων μεταφορν, καθς και στη δυναττητα περαιτρω ανπτυξης των οικονομικν και εμπορικν σχσεων των δο χωρν. Ο Τορκος Υπουργς εστασε στα πεδα του θαλσσιου εμπορου και του θαλσσιου τουρισμο μεταξ των ελληνικν νσων του Αν. Αιγαου και των τουρκικν ακτν. Επιπρσθετα, προσδιρισε τις εμπορικς θαλσσιες δραστηριτητες ως πρσφορο πεδο διμερος συνεργασας που συμβλλει στην ανπτυξη των εθνικν οικονομιν και την ευημερα των τοπικν κοινωνιν των δο χωρν, δεδομνης της εγγτητς τους και της σταθερς προτμησης των τουριστν στις παρκτιες περιοχς τους. Συναφς και στο πλασιο διενργειας θαλασσων συνδσεων μεταξ των δο χωρν, απδωσε προτεραιτητα σε θματα επιθεωρσεων Κρτους Λιμνα (Port State Control) τουρκικν πλοων σε ελληνικος λιμνες, υπογραμμζοντας τη σημασα που αποδδεται στην κατταξη της τουρκικς σημαας στη λευκ Λστα του PARIS MoU.

Τλος, συμφνησε στην πρταση του κ. ΥΝΑΝΠ για συνχιση και ενσχυση της συνεργασας και των διμερν συνομιλιν σε εππεδο τεχνικν κλιμακων, για θματα που αφορον το πεδο εφαρμογς επιθεωρσεων παραδοσιακν πλοων ως προς τη συμμρφωσ τους με τις διεθνες συμβσεις, καθς και τις συναφες προδιαγραφς.

Ο κ. Κουρουμπλς πρτεινε μετ το πρας των τεχνικν διαβουλεσεων να ενημερωθε σχετικς η Ευρωπακ Επιτροπ, στε να διευκρινισθον πλρως οι διαδικασες των ελγχων που ασκε η Ελλδα, πως εναι υποχρεωμνη απ την εθνικ και ευρωπακ νομοθεσα, πρταση που γινε δεκτ απ τον κ. Αρσλν.

Η συνντηση ολοκληρθηκε στο διο θετικ κλμα, με τις δο πλευρς να υπογραμμζουν τη συμφωνα τους για τη συνχιση των διαβουλεσεων τους σε λα τα κατλληλα εππεδα, προκειμνου να αναζητηθον οι προσφορτερες ενργειες για την προθηση των κοινν στχων των δο χωρν για ενσχυση των οικονομιν τους και του θαλσσιου εμπορου μσω της ναυτιλιακς συνεργασας.

 

 

( 13.10.17 )