09.11.17

Λμε χι στην κακοποηση των ζων

του Παντελ Κυδνη

Το τελευταο καιρ αρκετ μηνματα φθνουν στα γραφεα του ΑΝΤ1 Αιγαου και της εφημερδας «Χιτικη Διαφνεια» σχετικ με κακοποισεις που δχονται τα τετρποδα ζα απ τα δποδα κτνη. Απ τι φανεται αγνοον την νομοθεσα, τις αυστηρς ποινς που προβλπει ο νμος και προσπαθον με αυτν τον τρπο να δεξουν την μαγκι τους να ξεσπσουν τον θυμ τους στα ζα, που δυστυχς μπορε να μην μιλον αλλ αισθνονται καλτερα και πολ περισστερο απ τον νθρωπο.

ταν κποιοι δεν εναι σε θση να συντηρσουν τον διο τους τον εαυτ και τα μλη της οικογνεις τους, ττε δεν αναλαμβνουν να υιοθετσουν να κατοικδιο ζο. Διτι αργτερα θα αναγκαστον να το παρατσουν και τσι να μπει σε κνδυνο η ζω του.

ταν κποιος πρει την απφαση να υιοθετσει να ζωκι και να το χει υπ την προστασα του, πρπει εκ των προτρων να γνωρζει τι αναλαμβνει μια μεγλη ευθνη, πως ακριβς ταν φρνεις στη ζω να μωρ.
Το τελευταο καιρ λοιπν, βλπουμε και ακομε να κακοποιον, να βασανζουν να δηλητηριζουν ακμα και να δολοφονον τετρποδα. Ο λγος γκειται ετε επειδ ενοχλον τους γετονες, ετε επειδ ορισμνοι δεν χουν ευαισθησες και αγπη απναντι στα ζα. Εναι γκλημα να σμα μψυχο το οποο δεν μπορε να εκφραστε, να το κακοποιες και να το δολοφονες. Αυτ σηματοδοτε τι αυτο οι αδστακτοι που προβανουν στις πρξεις αυτς, δεν θα διστσουν και αργτερα να αφαιρσουν μια ανθρπινη ζω.

Αυτ συνθως συμβανει απ τομα τα οποα ουδποτε δεν φιλοξνησαν, δεν αγπησαν και δεν αγαπθηκαν απ να ζωκι. Συνεπς, ποτ δεν κατλαβαν, τι νιθει να τετρποδο για το αφεντικ του.

Ας ευαισθητοποιηθομε λοι και ας υποδεξουμε αυτ τα δποδα τρατα στις αστυνομικς αρχς για παραδειγματισμ και σως τσι σταματσει η κακοποηση των ζων ειδικτερα στο νησ μας, αλλ και στη χρα μας γενικτερα.

( 09.11.17 )