11.01.18

Αρκετο εναι οι παργοντες που προκαλον τα τροχαα δυστυχματα. Ο πιο μεγλος παργοντας, μως εναι ο νθρωπος, ο οποος σα χρνια και εν περσουν δεν μπορε να αποκτσει να εξασφαλσει τις γνσεις για μια σωστ οδγηση.

Τα περισστερα θανατηφρα τροχαα προρχονται απ υπερβολικ ταχτητα, μθη, απ χρση κινητο τηλεφνου που αποσπ την προσοχ του οδηγο, παραβαση του κκκινου σηματοδτη, παρνομο προσπρασμα, καθς και η κατοχ δεια οδγησης σε υπερλικες. Για το τελευταο μεγλη ευθνη χουν οι γιατρο που δνουν πλαστ δικαιολογητικ, με τα οποα οι υπελληκες ανανενουν την δεια οδγησς τους.

πειτα συμβλλουν οι κακοτεχνες του οδικο δικτου, οι κατεστραμμνοι δρμοι, διφορα ζωνταν που κυκλοφορον στο επαρχιακ δκτυο και ο τελευταος παργων η αδιαφορα των υπεθυνων που θα πρεπε να χουν εγκαρως αποτρψει πολλ απ τα θανατηφρα δυστυχματα. Με νησδες, πινακδες, σαμαρκια, μτια της γτας, διαγραμμσεις, προστατευτικς μπρες, τροχονομικο λεγχοι και λλα πολλ, σως εχαμε προλβει πολλ τροχαα ατυχματα. Επσης με εκπαιδευτικ σεμινρια σε τακτικ χρονικ διαστματα και ενημερωτικ φυλλδια στους οδηγος, σως καταστσουν τους οδηγος πιο προσεκτικος. τσι θα εχαν μειωθε κατ πολ τα τροχαα δυστυχματα.

Δυστυχς μως η αμλεια και η αδιαφορα μας χει φτσει στο σημεο να χνονται κθε χρνο χιλιδες νθρωποι σε τροχαα, λλοι να μνουν ανπηροι και καθηλωμνοι σε αναπηρικ αμαξδιο και λλοι να χνουν τη ζω τους. Αλθεια δεν εναι δικο;

Αν αναλογιστε κανες τι απ την ημρα των Χριστουγννων μχρι και σμερα χουν χαθε στην σφαλτο 30 συννθρωπο μας. Αν υπολογσουμε με αυτ το ρυθμ τι θα κυλσει λη η χρονι, θα χουμε 360 νεκρος και αρκετος εκατοντδες τραυματες. Πργμα που απευχμαστε. μως, μεσα πρπει να ληφθον μτρα και αναφερμαστε για μτρα στο νησ μας, πως συνχεια των νησδων απ τους Τρεις Μλους στο Βροντδο ως το Νοσοκομεο, που σε αυτ το σημεο χουν χαθε το τελευταο διστημα περπου 10 τομα. Επσης πρπει να ληφθον μτρα για την οδ Καλουτ, που και αυτ το σμειο εναι πολ επικνδυνο και χουν  υπρξει αρκετ θανατηφρα ατυχματα. Ακμη, πρπει να συνεχιστε η νησδα απ τον μιλο μχρι τα φανρια της Φρκαινας και απ τα φανρια της Φρκαινας ως το σοπερ μρκετ «My Market». Αυτ εναι μερικ απ τα σημεα, τα οποα κθε χρνο χουε θανατηφρα δυστυχματα. Κντε λοιπν κτι! Οτε για αυτ δεν εστε ξιοι;

( 11.01.18 )