-
13.01.18

  

   Λιμανκι Δασκαλπετρας

 

 

    του Παντελ Κυδνη

 Για λλη μια φορ η Δημοτικ αρχ Βουρνο ρχεται αντιμτωπη με μεγλα προβλματα και χνει την μπλα κτω απ τα πδια της, με το Διαδημοτικ Λιμενικ Ταμεο να μην καταφρνει να φρει εις πρας τις ακραες καταστσεις που χουν φτσει τα Αλιευτικ Καταφγια. Να σημειωθε τι η επιλογ τοποθτησης του Α. Κφη, στη θση του Προδρου του Λιμενικο Ταμεου ταν επιλογ του Δημρχου, η οποα πως αποδεικνεται δεν ταν η πιο κατλληλη.

 Λιμανκι Αγας Ερμινης 

Ακαθριστα παραμνουν για μεγλο χρονικ διστημα τα Αλιευτικ καταφγια του Νομο μας, με το βθος τους να φτνει σε κποια σημεα ακμη και το 1 μτρο, με αποτλεσμα επαγγελματικ και μη σκφοι, πως γρ-γρ και τρτες να ακουμπον και να προσαρζουν στον πυθμνα τους. Ο φωτισμς παραμνει ανπαρκτος σε πολλ απ αυτ. Οι στλοι ηλεκτροφωτισμο εναι κατεστραμμνοι, με αποτλεσμα να κνουν εκολο

 τον τρπο για πολλος επιτδειους να λεηλατον σκφοι και διφορα υπρχοντα, εδη αλιεας, επαγγελματιν ψαρδων και χι μνο.

Αλθεια, οι αυξσεις των λιμενικν τελν σε λες τις κατηγορες τουριστικν σκαφν και μη που προβλεπε απ το 2014 απφαση που υπογρφει απ τα Υπουργεα Ναυτιλας και Οικονομικν που αποσκοποσαν;

χουν καταργσει πλον τις μηδαμινς χρεσεις με λλες υψηλτερες με στχο  τα Διαδημοτικ Λιμενικ Ταμεα, να λαμβνουν υπρογκα ποσ, χωρς να γνωρζουμε που πηγανουν και τι ανγκες καλπτουν λα αυτ τα αυξημνα τλη.

Με τον τρπο αυτ φυσικ ενισχεται η δυναττητα των εκστοτε Λιμενικν Διαδημοτικν Λιμενικν Ταμεων, να κνουν ργα και βελτισεις των υποδομν τους, με αποτλεσμα την προσλκυση περισστερων σκαφν αναψυχς και την τνωση της τοπικς οικονομας.

  Αλιευτικ καταφγιο στο Καστλο 

Οι υφιστμενες λιμενικς υποδομς παρουσιζουν πολλς ελλεψεις και αδυνατον να εξυπηρετσουν χι μνο τους αλιες της περιοχς, αλλ και λλα σκφη που διρχονται στην περιοχ.

Ποιος λοιπν απ εσς τους υπεθυνους, ετε λγεστε Δμαρχος ετε Περιφερειρχης Αντιπεριφεριρχης, ετε Πρεδρος Διαδημοτικο Λιμενικο Ταμεου, αντιλφθηκε να γνονται ργα στα Αλιευτικ καταφγια του Νησιο μας;

Μπως εμες και πολλο αλιες εμαστε τυφλο και δεν βλπουμε τα ργα που γνονται κποιοι απ σας χετε κποια γνωμτευση τυφλτητας στο τσεπκι σας; Καλτερα να μην το αναλσουμε αυτ...

Κθε χρνο αναρωτιμαστε γιατ τα λλα νησι και χι το δικ μας, γιατ η τουριστικ περοδος λο και ελαττνεται μα φυσικ εναι ταν κποιοι προσπαθοσαν και προσπαθον για τα νησι τους, τους πολτες τους και χι να αδιαφορον.

Πηγανετε να ρξετε μια ματι σε τι κατσταση βρσκονται τα αλιευτικ καταφγια, ετε της Δασκαλπετρας, ετε της Αγ. Ερμινης, του Καστλου, της Φρκαινας σε οποιοδποτε λλο αλιευτικ καταφγιο, αλλ με προσοχ διτι χετε βγλει τους επαγγελματες ψαρδες απ τα ροχα τους.

Ποιες μελτες χουν γνει για αυτ τα αλιευτικ καταφγια τα τελευταα χρνια και ποιες απ αυτς χουν υλοποιηθε; Τι χετε προβλψει για το μλλον; Θα μας απαντσεις κανες;

( 13.01.18 )