Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
03.02.18

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, σας γνωστοποιεί το πρόγραμμα διενέργειας

εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για την

χρονική περίοδο από 01/04/2018 έως 30/09/2018 ως ακολούθως:

i. Μήνας Απρίλιος 2018: Τετάρτη 11 & 25 Απριλίου 2018

ii. Μήνας Μάιος 2018: Τετάρτη 09 & 23 Μαΐου 2018

iii. Μήνας Ιούνιος 2018: Τετάρτη 13 & 27 Ιουνίου 2018

iv. Μήνας Ιούλιος 2018: Τετάρτη 11 & 25 Ιουλίου 2018

v. Μήνας Αύγουστος 2018: Τετάρτη 8 & 22 Αυγούστου 2018

vi. Μήνας Σεπτέμβριος 2018: Τετάρτη 16 & 26 Σεπτεμβρίου 2018

2. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων

στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη

προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν.

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Λιμενικής

Τελευταία ανανέωση ( 03.02.18 )