25 .
22.03.18

 

Η Ελληνικ Αστυνομα, ενψει εορτασμο της 25ης Μαρτου,εντατικοποιε τις δρσεις της, με την εφαρμογ αυξημνων μτρων Τροχαας, σε λο το οδικ δκτυο της χρας, με σκοπ την ασφαλ μετακνηση των πολιτν και την πρληψη των τροχαων ατυχημτων.

Ειδικτερα, ο σχεδιασμς των μτρων περιλαμβνει:
•             Αστυνμευση του οδικο δικτου κατ τομες, βσει των ιδιατερων κυκλοφοριακν συνθηκν κθε περιοχς.
•             Αυξημνη αστυνομικ παρουσα και ενισχυμνη αστυνμευση των σημεων του οδικο δικτου, που παρατηρεται συχντητα πρκλησης τροχαων ατυχημτων.
•             Αυξημνα μτρα τροχαας στις εισδους - εξδους μεγλων αστικν κντρων, που παρατηρεται μεγλη κνηση οχημτων.

 

•             Ρθμιση της κυκλοφορας με πεζος τροχονμους, σε βασικς διασταυρσεις για την αποφυγ κυκλοφοριακς συμφρησης.
•             Συγκρτηση συνεργεων γενικν και ειδικν τροχονομικν ελγχων (ιδιατερα για τη βεβαωση επικνδυνων παραβσεων, πως υπερβολικ ταχτητα, οδγηση υπ την επρεια αλκολ, αντικανονικ προσπρασμα, καθς και παραβσεων που βσει στατιστικν στοιχεων ευθνονται για την πρκληση σοβαρν τροχαων ατυχημτων, πως η χρση κινητν τηλεφνων κατ την οδγηση).
•             Αυξημνα μτρα τροχαας σε χρους που παρατηρεται μαζικ διακνηση επιβατν (αεροδρμια, λιμνια, σταθμο, κ.λπ.).
•             Κυκλοφοριακς ρυθμσεις σε τπους που θα πραγματοποιηθον εορταστικς εκδηλσεις.
•             Ενημρωση των πολιτν μσω του Γραφεου Τπου, σε κθε περπτωση που καθσταται αναγκαα η ευρεα πληροφρηση του κοινο για την παρξη τυχν κυκλοφοριακν και λλων προβλημτων.

Επισημανεται τι καθ’ λη τη διρκεια εφαρμογς των μτρων, θα βρσκονται σε αυξημνη επιχειρησιακ ετοιμτητα τσο το προσωπικ σο και τα μσα της Ελληνικς Αστυνομας, κυρως των Υπηρεσιν Τροχαας. Συγκεκριμνα, θα διατεθον περιπολικ, μοτοσικλτες και συμβατικ οχματα, με το ανλογο προσωπικ και εξοπλισμ για την αποτελεσματικ αστυνμευση του οδικο δικτου της χρας.
Στο πλασιο αυτ οι οδηγο παρακαλονται:
•             να ενημερνονται για τον καιρ και την κατσταση του οδικο δικτου,
•             να εναι ιδιατερα προσεκτικο κατ την οδγηση,
•             να ακολουθον πιστ τις διατξεις του Κδικα Οδικς Κυκλοφορας,
•             να οδηγον με χαμηλς ταχτητες για να ελγχουν καλτερα το χημ τους,
•             σε κθε περπτωση να συμμορφνονται με τις υποδεξεις των τροχονμων.

Υπενθυμζεται τι η σωστ οδικ συμπεριφορ των οδηγν και η τρηση των καννων οδικς κυκλοφορας εναι βασικς προποθσεις τσο για την ασφαλ μετακνηση, σο και για την αποφυγ των τροχαων ατυχημτων.