- 60%
23.03.18

Ο φρος στα ακνητα θα πρπει να φρνει στα κρατικ ταμεα σοδα τουλχιστον 2,65 δισ. ευρ

Η καυτ παττα της αναπροσαρμογς των αντικειμενικν αξιν των ακιντων βρσκεται απ σμερα στα χρια της κυβρνησης. Η δουλει των εκτιμητν τελεωσε. Παρδωσαν στο υπουργεο Οικονομικν τις εισηγσεις τους για το που θα πρπει να βρεθον οι νες τιμς πνω στις οποες πατει η Εφορα για να φορολογσει τα ακνητα.

Οι εκτιμητς δειξαν αυξσεις στις αντικειμενικς αξες για το 60% των ζωνν λης της χρας και μεισεις μνο για το 23%. Τα νησι του Ιονου, το Βρειο Αιγαο, η Στερε Ελλδα και οι περιοχς με ντονη τουριστικ δραστηριτητα θα δουν αυξσεις στις αντικειμενικς αξες. Στον αντποδα βρσκονται η Μακεδονα και η Θρκη που θα υπρξει για τις περισστερες περιοχς προσγεωση των τιμν ζνης.

 

Απ σμερα πινει δουλει η Δευτεροβθμια Επιτροπ που χει συσταθε στην Καραγιργη Σερβας για να διορθσει τις τιμς που καταγρφονται μεγλες αποκλσεις. Η δουλει της δεν θα διαρκσει για μεγλο χρονικ διστημα.

Αμσως μετ το Πσχα τα μλη της Επιτροπς θα παραδσουν τις προτσεις τους στην ηγεσα του υπουργεου Οικονομικν η οποα θα πρπει να αποφασσει αν θα κνει δεκτς προτσεις για μεγλες αυξσεις σε πολλς περιοχς της χρας μεταξ των οποων και οι λεγμενες «λακς» συνοικες που κατοικον φορολογομενοι με πολ χαμηλ εισοδματα.

Τα δυο σενρια για τον ΕΝΦΙΑ

Με το χρνο των εκλογν να εναι ανοικτς, η κυβρνηση σε καμα περπτωση δεν θλει να φουσκσει το λογαριασμ του ΕΝΦΙΑ που θα λβουν τον Αγουστο και θα κληθον να πληρσουν φτος τα νοικοκυρι. Με δεδομνο μως τι ο φρος στα ακνητα θα πρπει να φρνει στα κρατικ ταμεα σοδα τουλχιστον 2,65 δισ. ευρ το οικονομικ επιτελεο χει αρχσει, σμφωνα με πληροφορες, να εξετζει δυο ενδεχμενα:

Να προχωρσει σε «χειρουργικς» παρεμβσεις στις αντικειμενικς τιμς στε να μην αλλζει το κλιμκιο υπολογισμο του ΕΝΦΙΑ. Για παρδειγμα σε περιοχς με σημεριν τιμ ζνης της τξεως των 500-550 ευρ οι νες αξες να αυξηθον αλλ να μην ξεπερσουν τα 750 ευρ για να παραμενει ο ΕΝΦΙΑ στα 2,8 ευρ το τετραγωνικ μτρο. Σε περιοχς με σημεριν τιμ ζνης 750 - 850 ευρ, οι αξες μπορον να αυξηθον στα εππεδα των 1.000 ευρ το τετραγωνικ μτρο. Στην περπτωση αυτ ο ΕΝΦΙΑ θα παραμενει στα 2,9 ευρ το τετραγωνικ μτρο. Δηλαδ, η τιμ ζνης μπορε να αυξνεται αλλ δεν αλλζει ο φρος που θα κληθε να πληρσει ο ιδιοκττης ακιντου.

Να υπολογσει και φτος τον ΕΝΦΙΑ με τις σημερινς αντικειμενικς αξες. λλωστε αυτ που θλουν οι δανειστς εναι να αλλξουν οι τιμς ζνης χωρς μως να απειληθε ο εισπρακτικς στχος των 2,65 δις. ευρ.

Μια πρτη γεση για τον ΕΝΦΙΑ που διαμορφνεται μετ τις αντικειμενικς αξες δωσε χθες η υφυπουργς Οικονομικν Κατερνα Παπαντσιου, η οποα επε τι «με μα πρτη ανλυση, εμαστε περπου στα δια εππεδα», εν «δεν φανεται να χουμε αξηση του συμπληρωματικο φρου».
news.gr

( 23.03.18 )